Ateistisk Selskabs buskampagne

I Debat, Kultur af Nana Prentø

Det er rart at have en usynlig ven, der altid passer på dig. Men den usynlige ven kan ikke hjælpe dig ved sygdom, ulykker og usikkerhed lige så godt som et velfungerende sundhedsvæsen, forsikringer og pension.

Vi vil gerne have danskerne til at tænke mere over religion, og hvorfor man tror.
Derfor stillede vi nogle spørgsmål på busser rundt omkring i Danmark i 2015 og 2016: “Hvorfor tro på en gud?”, “Hvorfor koster tro noget?” og “Talte Jesus og Mohammed med en gud?”

Herunder kan du se nogle argumenter for og imod, som du kan bruge, hvis du er i tvivl om, hvad du tror.
Det vigtigste for os er ikke, hvilket svar, du når frem til, men at du når frem til et svar.

”Hvorfor tro på en gud?”

Det kan der være mange grunde til:

Du har måske lært det af dine forældre. Måske har du lært det i en skole. Eller muligvis har du aldrig skænket det en tanke, at der kunne være andre muligheder?

Det er rart at have en usynlig ven, der altid passer på dig. Men den usynlige ven kan ikke hjælpe dig ved sygdom, ulykker og usikkerhed lige så godt som et velfungerende sundhedsvæsen, forsikringer og pension.

Måske har nogen lovet dig, at du bliver belønnet, når du er død. Måske har de også sagt, at det kun sker, hvis du gør, som der bliver sagt og ikke stiller spørgsmål.

Måske har nogen truet dig med, at du bliver straffet, når du er død. Måske har de også sagt, at du især bliver straffet for at være ulydig, stille spørgsmål og for i det hele taget at tvivle på, at en gammel bog har svarene på din nysgerrighed.

Det ligger i menneskets natur at give alting en hensigt: lynnedslag skyldes vejrguderne, sygdomme er en straf eller onde ånder, fattigdom er guds vilje. Men de, der ateistisk selskabikke troede at sygdom skulle helbredes med bønner, studerede sygdomme og udviklede medicin mod dem i stedet. De, der ikke syntes en bog har alle svarene, undersøgte verden, skrev bøger om den og lagde grunden til vores uddannelsessystem. Og sært nok straffer guderne ikke folk, der sætter en lynafleder op.

”Jamen, uden religion har mennesket ingen moral”, er der nogle, der siger. Det er for længst påvist, at alle mennesker har en indbygget evne til at vise medfølelse og en trang til retfærdighed. Det er grundlaget for al moral. Ville du da stjæle eller myrde, hvis du var sikker på, at ingen gud kiggede?

”Religion skaber sammenhængskraft i et samfund”, er der andre, der siger. Og det er nok rigtigt. Iran, Boko Haram, IS og Taleban er alle sikre på, at en gud giver dem ret til at slå ”de andre” ihjel. Måske er det bedre at få sammenhængskraften fra fodboldlandsholdet, juleaften, dronningens nytårstale og matador.

”Jo, men mennesker har jo brug for ritualer, og vi har altid døbt børnene og blevet viet i kirken”. Det har jo ikke noget med tro at gøre. Så er kirken jo bare et meget kønt forsamlingshus med en meget høj brugerbetaling. Runde fødselsdage, godnathistorie til børnene og at spise de røde vingummier først er også ritualer – helt uden religion.

”Hvorfor koster tro noget?”

Her taler vi ikke om, hvad du foretager af valg her i livet som følge af din tro. Det er altid op det enkelte menneske at beslutte, hvad deres etiske og moralske standpunkter kræver af dem. Her spørger vi, hvorfor den åndelige side af dit liv får nogle mennesker til at mene, at de skal kræve penge af dig.

Det er jo ikke guderne, der har brug pengene. De færreste tror efterhånden, at der skal bringes brandofre på gudernes altre for at holde dem i godt humør; man kan klare sig med et vokslys. Derimod er menighedsrådene meget glade for flotte kirker. PH koglelamper til 70.000 kr stykket, messehagler af Bjørn Nørregaard til 250.000 kr. stykket, 330 mio. kr. til nye orgler i perioden 2003-2013. Og det til dyrkelsen af en gud, der hylder fattigdom og ydmyghed.

“Det er vel medlemmernes egen sag, hvad de betaler til kirken?”, tænker du måske? Gid det var. Staten betaler rundhåndet til kirken. Fra 2004 til 2013 fik folkekirken mellem 758 mio. kr. og 1.138 mio. kr. i statstilskud om året. Samtidig opkræves medlemsbidraget ganske gratis af skattevæsenet, præsterne uddannes af det offentlige, og folkeskolen giver hver elev 300 timers kristendomsundervisning. Desuden medvirker licenspenge til at forkynde kirkens budskaber via programmer på DR.

Vidste du for resten, at folkekirkens udgifter steg fra 7,261 mia. kr. i 2004 til 8,011 mia.kr. i 2011? På trods af tomme kirker og faldende medlemstal, skal de ikke spare i en tid, hvor der ellers skæres ned på alle andre offentlige institutioner.

Folkekirken begrunder en del af sine udgifter med, at de jo sørger for personregistreringen. Det gav god mening, dengang de fleste boede på landet, og præsten ofte var den eneste embedsmand i landsbyen. I dag har vi borgerservice, der tager sig af folkeregistret. Alligevel skal alle – også ikke-kristne – anmelde fødslen af et barn på kirkekontoret.

”Jamen, Folkekirkens Nødhjælp hjælper jo flygtningene”. Det gør de, men Folkekirkens Nødhjælp er ikke en del af folkekirken. Det er en selvstændig organisation, der får sine indtægter fra private, fonde og puljer. Ikke fra folkekirken.

Du hører måske til dem, der kan lide at komme i en kirke, fordi det er et helle fra en travl hverdag. Et sted, hvor man har lov at føle sin spiritualitet, og hvor man kan tale med en ansat, der har etik og moral som en del af sin uddannelse. Lyder dejligt, men skal det foregå under en figur af en mand, der lider en langsom død sømmet fast på et kors? Og vil det ikke give bedre samtaler, hvis den ansatte var uddannet i filosofi, etik og psykologi, og ikke var repræsentant for en religion?

”Talte Jesus og Muhammed med en gud?”

I hvert fald 10.000 mennesker har gennem verdenshistorien påstået at være i kontakt med en eller flere guder – eller fået besøg af ærkeenglen Gabriel.

Hvis nogen kom til dig i dag og sagde, at en gud havde talt til dem, ville du så lytte og gøre, som vedkommende gav besked om? Eller ville du kontakte distriktspsykiatrien?

Måske er du kristen og tror, at din gud virkelig kan tale til mennesker. Men hvis nogen får direkte besked fra Odin, er de så tossede, eller har du valgt den forkerte religion?

Måske er du muslim og tror, at Muhammed fik koranens indhold direkte fra Gabriel. Men hvorfor er der så flere udgaver af teksterne?

Hvorfor er det et gyldigt argument, at vi skal gøre, som en gud siger? Hvis man brugte det som sit forsvar ved en dansk domstol, at ”gud sagde til mig”, ville man blive dømt til behandling.

Det er pudsigt, som guderne kun taler til en person af gangen. Det ville vel være lidt mere effektivt, hvis de talte til alle på gang. Samtidig kunne de passende svare på spørgsmål med det samme, så vi slap for alle de slagsmål om, hvad guden egentlig mente.

Hvis du…

… ikke tror, at universet er skabt af en gud

… ikke tror, at der er et liv efter døden

… ikke tror på, at du har en usynlig ven, der altid holder øje med dig

… ikke finder trøst i trosbekendelsen og fadervor

… ikke engang kan trosbekendelsen eller fadervor

… kan skelne mellem rigtig og forkert uden at slå op i en gammel bog

Hvorfor er du så medlem af folkekirken (eller moskeen, synagogen eller templet)?
www.udmeldelse.dk