Generalforsamling 2020

I Nyheder af Simon Nielsen Ørregaard

Årets generalforsamling varsler nye tider

Søndag den 14. juni lykkedes det endelig at få afholdt årets generalforsamling i Ateistisk Selskab. Coronakrisens begrænsninger gjorde, at vi hele to gange måtte udsætte, men bedre sent end aldrig. Der vil senere blive lagt et mere udførligt referat ud, men her er i store træk hvad der skete.

Et af vores medlemmer havde meget generøst stillet nogle utroligt dejlige faciliteter til rådighed, så stor tak til Henning Lund for det. Til indledning havde vi som vanligt et foredrag. Denne gang blev det afholdt af Frank Flemming Jensen, som fortalte om sin succesfulde podcast “Udstødt”.

Vi fik vedtaget nogle vedtægtsændringer i forhold til bestyrelsens mulighed for at udbetale vederlag for større opgaver. Årsagen til dette er aktualiseret af, at AS nu har mulighed for dette på grund af den store arv, der er tilfaldet os. Ændringerne blev enstemmigt vedtaget, efter en del afklaring og debat naturligvis. Ændringerne har i øvrigt en naturlig solnedgangsklausul, da de skal evalueres ved hver generalforsamling.

Som følge af dette vil formanden nu modtage vederlag for at udføre arbejde svarende til fuld tid. Dette indbefatter bl.a. at stå til rådighed for medier, interviews af studerende, debatter og mange andre ting. På en kommende strategidag vil den nye bestyrelse fastlægge og prioritere opgaverne i det kommende år. Dette er en del af ambitionerne om at løfte AS til et højere niveau med en bredere appel i befolkningen, hvilket vi nu har fået nogle økonomiske muskler til.

Angående selve arven så er alt det praktiske omkring pengene ikke faldet på plads endnu. Når det er på plads, lovede AS at invitere medlemmerne til et arrangement, hvor bestyrelsen præsenterer tanker om forvaltningen af formuen samt modtager input fra medlemmerne.

Og så til bestyrelsen. Nye medlemmer blev Kaj Framke (tidligere suppleant) og Steffen Bjerrehave Nielsen. Per Bress blev ny suppleant. MEN det indbefatter desværre også et vedmodigt farvel til to MEGET markante bestyrelsesmedlemmer og kræfter i AS. Christian Thostrup har været med i foreningen i over 10 år. Han har været en meget stærk arbejdskraft på bl.a. udmeldelse.dk og som admin i AS’ debatgruppe. Han har også været en stærk debattør. Hans viden er utrolig omfattende og vi regner ham stadig som en stabil forpost i Aalborg. Anders Stjernholm er tidligere formand og en utrolig stærk og idérig inspirationskraft for hele foreningen. Anders har en kendt offentlig profil, men hans succes i AS skyldes mest af alt et brændende engagement, en næsten militant arbejdsomhed samt en dygtighed i alt hvad han laver, der sætter barren højt for de kommende år. Heldigvis slipper vi nok ikke helt for Anders, og han vil til stadighed blive belemret af mig for gode råd og sparring.

Alt i alt en god og skelsættende men også lidt vemodig generalforsamling. Vigtigst er dog, at det tegner til helt anderledes nye og spændende tider for Ateistisk Selskab.

/ Simon Nielsen Ørregaard, formand