Diskutionslyst dominerede udramatisk generalforsamling

I Nyheder af Alexander Hall Kristensen

Det nye navn blev nedstemt, til gengæld blev bestyrelsen genvalgt og suppleret med en ny kasserer. Derudover blev kræfterne på dagen brugt på god debat om alt fra grundloven til den kommende ungdomsafdeling af foreningen.

Det globalt udbredte logo for ateisme

Generalforsamlingen 2019 åbnede med et indlæg fra Stinus Lindgren – regionsrådsmedlem og folketingskandidat for Radikale Venstre og tidligere formand for AS. Han talte om udfordringerne med videnskabsfornægtelse i samfundet og den politiske effekt af denne.

Et af højdepunkterne var en omfangsrig, dybdegående og levende debat om navneskiftet fra “Ateistisk Selskab” til “Ateister i Danmark”. Ændringsforslaget faldt med et brag, ærlig talt. Blot 7 ud af forsamlingens 31 fremmødte var for ændringen. Til gengæld blev en kommende ændring af foreningens logo bakket op af et solidt flertal. Det nye logo vil lægge sig op af det klassiske, globalt udbredte ateist-a.

Alle bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, genopstillede og blev valgt uden modkandidater. Derefter tilfaldt dagens største bifald Louise Pierrel Mikkelsen, som blev valgt som ny kasserer. Især næstformand Nana Prentøs udtrykte sin uforbeholdne glæde, idet hun modvilligt har taget sig af regnskabet de seneste år. Efter euforien havde lagt sig, tog salen også varmt imod det andet nye skud i bestyrelsen – religionssociolog Kaj Framke, der indtræder som suppleant.

“Dagens generalforsamling giver håb for det nye år. Spørgelysten og engagementet var smittende. Og stemningen emmede af virkelyst og inspiration. Det er guld værd for mig som formand og alle andre frivillige i AS,” sagde formand Simon Nielsen Ørregaard.