Torben Søndergaard ødelægger stadig mennesker

I Nyheder af Kaj Framke

Vækkelsesprædikanten Torben Søndergaard blev danmarkskendt i dokumentaren ”Guds Bedste Børn” i vinteren 2019. I dag fortsætter han sit skadelige religiøse vanvid i USA. Ateistisk Selskabs Kaj Framke har fulgt Torbens gøren og laden i mange år – og rapporterer her om den nyeste udvikling.

For cirka ti år siden opdagede jeg Torben Søndergaard, da han i en DR2 temaudsendelse blev omtalt som en af de få kristne i Danmark, der åbent talte imod evolutionsteorien. Det viste sig, at han allerede dengang var aktiv på YouTube, hvor han i korte videoer argumenterede for en ung jord, hvor alle dyr var skabt stort set færdige på én gang, og at evolution var en umulig løgn. Sideløbende delte han videoer om, hvordan han kunne helbrede folk med guds magt – såkaldt faith healing.

Jeg fulgte siden Torben på sidelinjen, og så hvordan han efterhånden byggede en kirke op internationalt. Han blev for alvor landskendt i TV2’s dokumentarserie “Guds Bedste Børn”, der blev sendt i starten af 2019. Lederen af den verdensomspændende kirke “The Last Reformation” blev i den forbindelse fanget i flere usandheder. Han hævdede blandt andet, at kirkens udbredte praksis for mirakelhelbredelse, djævleuddrivelse og dåb ledsaget af tungetale ikke blev udført på børn. Desuden kom det frem, at psykisk syge medlemmer af kirken indirekte blev opfordret til at opgive deres medicin. Dette benægtede Torben Søndergaard også.

Dokumentaren vakte forventeligt stor opstandelse, og betød at Torben i slutningen af januar måned rejste til USA, hvor han har opholdt sig lige siden. Hans kirkecenter i Thy, den tidligere Thylands Idrætsefterskole tæt på Hundborg ved Thisted, er siden lukket.

D. 1. 18 juli i år meddelte Torben Søndergaard i en YouTube-video på sin kanal, The Last Reformation, at han havde søgt asyl i USA, fordi han følte sig forfulgt i Danmark. Først og fremmest på grund af loven om psykisk vold, der blev vedtaget i foråret, som Torben mener er specifikt rettet mod ham og hans praksis for dæmonuddrivelse.

Jeg har i løbet af de sidste måneder fulgt sagen via min YouTube-kanal, Hopswatch. Jeg er i kontakt med tidligere medlemmer og pårørende til nuværende medlemmer af Torbens sekt. Vi samarbejder om at skabe opmærksomhed om den skade, The Last Reformation gør og har gjort rundt om i verden, hvor den har sine aktiviteter, samt at få stillet Torben til ansvar for den skade han har forvoldt mennesker, hvor han har ført sig frem.

 

Djævleuddrivelse og Faith Healing

Helt centralt i The Last Reformations praksis står helbredelse ved dæmonuddrivelse og helbredelse ved bøn. At faith healing er virkningsløst er udbredt viden. Desuden er det veldokumenteret at omstændighederne hvorunder faith healing foregår, kan være meget voldsomme, både for de involverede og eventuelle tilskuere. I videoer offentliggjort på Torbens YouTube-kanal kan man bevidne seancer, hvor voksne mennesker kaster sig rundt, nærmest i kramper, skrigende og grædende, mens uddrivelsen står på.

Mange voksne mennesker har fået dybe ar på sjælen af at have været med i Torben Søndergaards kult. På foreningen InsideOuts facebookside kan man blandt andet læse om Ida, en udviklingshæmmet pige, der i organisationens nu nedlagte ‘Jesus Hotel’ i Aalborg blev udsat for en flere timer lang dæmonuddrivelse, der medførte psykoser og permanent indlæggelse på lukket døgninstitution.

En af mine samarbejdspartnere er desuden pårørende til en kvinde, der gennem en årrække har været en del af The Last Reformation. Fra at være en nogenlunde velfungerende kvinde med psykiske udfordringer, har turen gennem Torbens sekt gjort hende helt psykotisk og selvmordstruet.

I modsætning til hvad Torben selv tror – eller i hvert fald påstår at tro – gør The Last Reformation ikke noget godt, hvor de kommer frem. Konsekvent skader de mennesker med deres faith healing og exorcisme, der i bedste fald ikke har nogen effekt overhovedet, og i værste fald ødelægger mennesker totalt.

Det er ikke kun Torben selv, der trækker et spor af forladte ejendomme og ødelagte menneskeskæbner bag sig. På de såkaldte Kickstart- og Pioneer Training School-kurser uddannes nye proselytter – disciple, som han selv kalder det – til at videreføre Torbens ideer og praksisser ude i verden.
To disciple, der modtog træning i Danmark af Torben, overtog således et børnehjem i Indonesien i 2016, hvor børnene efterfølgende blev udsat, ikke bare for kirkens bizarre, og næppe hygiejniske praksis med at døbe folk i skraldespande, men også for den undertiden voldelige og traumatiserende djævleuddrivelse, der er blevet organisationens kendetegn. Dette facebookopslag fra Torben Søndergaard viser lidt om, hvad de har foretaget sig i Indonesien.

Søndergaards nye eventyr

Efter at have søgt asyl i USA, har Torben genoptaget sine gamle aktiviteter, der ellers var sat på pause da han forlod Danmark. Han arrangerer ivrigt nye Kickstart- og Pioneer Training School events i USA, og han har for nylig lejet sig ind på en ejendom i North Carolina, som han er ved at omskabe til et kirkecentrum, svarende til det han efterlod i Thy.

Seneste nyt er, at Torben har fået arbejdstilladelse i USA. Imidlertid er det langt fra første gang han er i landet for at lave religiøse aktiviteter. Torben er et berejst menneske, der har været aktiv over hele Europa, Amerika og Australien. Meget tyder på, at han på sine rejser, hvor han har arrangeret kurser og på den måde tjent penge, kun har været i besiddelse af turistvisa. Han kan således have omgået både arbejdsmarkeds- og skattelovgivning i en lang række af de lande, han har haft sine aktiviteter i.
En vigtig og ny vinkel i arbejdet for at få Torbens aktiviteter stoppet og få stillet ham til ansvar for de menneskers liv han har ødelagt, er at gøre lokale myndigheder opmærksom på de penge, han formentlig ulovligt har tjent på sine aktiviteter. Dette vil være et oplagt springbræt for at få en udvisningssag mod ham sat i gang. Og det er mit klare mål!

At Torben skulle kunne opnå asyl i USA er usandsynligt. Ønskesceneriet er at få ham udleveret til Danmark, hvor han i første omgang skal konfronteres med de ødelagte menneskeskæbner, der er konsekvensen af hans sekts aktiviteter her i landet. Torben er i sidste ende Danmarks ansvar og ikke USA’s eller et andet land, hvor han har været aktiv.

På vegne af Ateistisk Selskab vil jeg fortsat følge sagen.