Anders Stjernholm i Folketinget - Ny formand for Ateistisk Selskab

Anders Stjernholm går af som formand for Ateistisk Selskab

I Nyheder af Simon Nielsen Ørregaard

På grund af indtrædelsen i folketinget er Anders Stjernholm stoppet som formand. Bestyrelsen har valgt Christian Thostrup Møller-Jensen som konstitueret formand frem til april 2018, hvor der er generalforsamling.
Ateistisk Selskab er en interesseorganisation, som er fri for partipolitiske interesser, og derfor bør en formand for foreningen ikke besidde et repræsentativt mandat for et parti. Anders Stjernholm har derfor frivilligt trukket sig fra posten.
Christian Thostrup Møller-Jensen har længe været medlem af Ateistisk Selskab siden 2011 og siddet i bestyrelsen siden 2012. Han læser på administrationsbacheloruddannelsen i Aalborg. Christian er velkendt blandt foreningens medlemmer i kraft af sin funktion som administrator på facebook og supporter på udmeldelse.dk.
Ateistisk Selskab vil sige Anders Stjernholm mange tak for hans tid som formand, under hvilken foreningen oplevede medlemsfremgang, stor succes med online-servicen www.udmeldelse.dk og blev en markant større profil i debatten i Danmark.

-Bestyrelsen