Blasfemiparagraffen giver ingen mening

I Nyheder af Anders Stjernholm

… uanset fra hvilken vinkel du anskuer den.

Alle holdninger bør behandles ens. Derfor duer det ikke, at der i dansk lovgivning er særlige rettigheder til religiøse idéer. Og at blasfemiparagraffen skulle værne os mod eventuelle hævnaktioner fra religiøse grupper, viser med al tydelig, hvorfor vi netop ikke skal give efter for frygt eller bøllemetoder.

Principielt

Verden over er det et problem, at religiøse idéer er hævet over kritik. Alt for mange mennesker lever i samfund, hvor de ikke kan udtrykke deres ærlige tanker. Kritik af juridisk beskyttede overtro er bandlyst, og mange steder er heller ikke tvivl accepteret. Denne undertrykkelse af frihed bør vi ikke sidde overhøring, og Danmark bør vise sig som det foregangsland, vi så ofte har været og fjerne unødvendige og uhensigtsmæssige blokeringer af ytringsfrihed og den frie udveksling af ideer. Som jeg har nævnt utallige gange før: Den frie udveksling af holdninger og ideer er fundamental for  vores samfunds udvikling. Hvis man skævvrider udvekslingen ved at give bestemte idéer forrang eller helle, skader det resultatet af udvekslingen. Ingen person, institution eller tanke bør være hellig.

Hvis du har taget et aktivt valg om at tro på en gud, et stjernetegn eller et fodboldhold, så er du også voksen nok til at modtage kritik, hån eller drillerier på grund af dit valg. Det bør enhver kristen, muslim, jøde, vandmand og Horsens-fan indse.
Pragmatisk

Straffelovsrådet har slået fast, at paragraffen nærmest kun vil tage effekt i tilfælde af, at en hellig bog bliver brændt af i demonstration. Rent praktisk er det altså paragraf, som søger at forhindre en bestemt handling, fordi den kan forstyrre den offentlige ro og orden. Den forstyrrelse, vi frygter, er den som kommer i kølvandet på afbrændingen af en bog. Vi skal altså bevare denne lov, fordi vi risikerer at den ellers harmløse handling kan resultere i, at andre mennesker vil bryde andre love?     Det er en hån mod religiøse at pakke deres følelser ind i vat ved på den måde. Bemærk i den forbindelse at den nylige Koran-afbrænding ikke har afstedkommet megen ballade fra den danske muslimske befolkning. De har gjort, hvad man bør gøre, når en idiot ytrer sig forkvaklet: Ignorere det. Hvis du har taget et aktivt valg om at tro på en gud, et stjernetegn eller et fodboldhold, så er du også voksen nok til at modtage kritik, hån eller drillerier på grund af dit valg. Det bør enhver kristen, muslim, jøde, vandmand og Horsens-fan indse.
PET meldte i denne uge ud, at det kan have sikkerhedsmæssige konsekvenser at afskaffe paragraffen. Ja, nogle mennesker kan blive sure og vise deres vrede. Men skulle det ske, viser det så ikke med al tydelig at de menneskers følelser skal behandles med noget andet end juridisk smertelindring? Hvis der er mennesker, der ikke kan tåle en given kritik – uanset hvor afstumpet den er – så må vi lære dem det på en anden måde end den juridiske. Ellers risikerer vi, at alt for mange holdninger bliver holdt skjult – og ophævet til noget særlig i form af dets ulovlighed. Vi giver ekstreme holdninger muligheden for at indtage offerrollen.

Denne debat bør være etisk – ikke juridisk. Så fjern den paragraf.

Hør P1 Debat om blasfemiparagraffen med blandt andre Ateistisk Selskab HER.