Boganmeldelse: Liv – Den fantastiske historie om evolution

I Kultur af Anders Stjernholm

Evolutionsteorien. Da jeg voksede op i 80’erne fornemmede jeg ingen kontroverser over denne gennemførte lære: Alt liv hænger på en måde sammen og har udviklet sig her på Jorden gennem milliarder af år. Senere blev jeg noget forbløffet, da jeg erfarede, at ikke alle ser sådan på sagen.

Evolutionsteorien er stadig under pres ude i den store verden, hvor talrige religiøse ledere i stædigt trods søger at underminere den – og dermed hele biologien og følgende videnskaber: psykologi, sociologi, neurologi, osv. I Danmark er problemet med evolutionsmodstand mindre omfattende, men kreationismen – skabelsestro – er på fremmarch, senest tilmed i folkekirken. Det hører sig dog mest til i frikirkerne, de muslimske meningheder og Indre Mission/Luthersk Mission. Men det er alligevel potentielt op mod 3-400.000 mennesker, der dermed benægter en videnskabelig teori, der efterhånden er så godt som bevist. Og ikke mindst en teori, der giver os afgørende indsigter i vores natur, vores helbred og vores flokdynamikker. Jeg vil i yderste konsekvens påstå, at man egentlig ikke kan forstå politik, hvis ikke man forstår evolution (uddybningen af denne holdning er der dog ikke plads til her).

Denne billedbog er et forsøg på at forklare evolutionsteorien for vor mindste og dens betydning for os mennesker i dag. Da jeg ikke har børn, overgav jeg den til min bror og nevø, som er 10 (brormand er lidt ældre). De havde nogenlunde samme indtryk som jeg af bogen.

Overordnet gør den sit arbejde. Læseren bliver forklaret evolutionskonceptet, samt, hvordan Darwins evolutionsteori forklarer os mennesker og vores udseende og karakteriska i dag. Sproget er klart og forståeligt, selvom man nogle gange sidder med en fornemmelse af, at lidt ekstra forklaring kunne gøre sagen klarere for børnene. Tegningerne er en anden historie. Generelt set var de lidt mærkelige, var dommen fra nevøen. Og min bror og jeg må medgive, at vi heller ikke finder dem så kønne. Samtidig er det ikke helt nemt at overskue, hvilke dyr, der er hvad. Vi studsede over, at en velociraptor ingenlunde lignede dem fra Jurassic Park. Her krævede det lidt research at finde ud af, at bogen her faktisk har dino’en korrekt og at Jurassic Parks portrættering er ramt noget ved siden af skiven – både i størrelse og udseende.

Alt i alt er bogen dog en rigtig god og fangende introduktion til evolutionsteorien, som med fordel kan læses sammen med børn fra 5 års alderen. Og med kreationismens genoprejsning i Danmark kan vi jo frygte, at vi får brug for at give skolerne en hånd med at lære vores børn denne basale indsigt fremover.