Donationer regnskab

FORSIDE // Donationer regnskab

Myndighedskrav

Hvorfor ser du ovenstående regnskab? Det er et krav fra Civilstyrelsen, når man foretager indsamlinger og/eller modtager donationer. Og som der står på deres hjemmeside

https://civilstyrelsen.dk/sagsomraader/indsamlingsnaevnet/regnskabsaflaeggelse 

“Har du en hjemmeside, skal regnskabet offentliggøres der. Regnskabet offentliggøres også på indsamlingsarkivet på Indsamlingsnævnets hjemmeside.”

Vi modtager donationer fra personer, der gerne vil støtte vores arbejde, men ikke nødvendigvis være medlem af Ateistisk Selskab.