Er du rigtig kristen? Så meld dig ud af folkekirken – og ind i en rigtig kirke

I Debat af Anders Stjernholm

Kristelig Dagblad havde desværre ikke plads til at bringe dette debatindlæg i forbindelse med debatten om udmeldelse.dk.


Udmeldelse.dk og vores kampagne henvender sig til de, der allerede ved, at de ikke er kristne og ikke ønsker at være medlem af folkekirken. De ubevidste, ufrivillige medlemmer, af hvilke folkekirken har en hel del af. Måske en million ifølge kirkens egne undersøgelser.

Men for jer, der rigtigt tror, kan en udmeldelse også være vejen til en sandere trosdyrkelse. For den danske folkekirke i dag er en catch-all religion. Du behøver jo ikke engang være religiøs for at være medlem, og de fleste undersøgelser af religiøsitet i Danmark viser også, at folkekirkens medlemmer generelt er ikke tror på trosbekendelsen. For 10 år siden var troen på opstandelsen anerkendt som et obligatorisk krav til et folkekirkemedlem. I dag er det ikke vigtigt. Bare du ønsker at støtte et kulturelt fællesskab – med en noget diffus fællesnævner. På bare ti år er grundlaget rykket ganske betragteligt.

At kirken ikke gør mere for at hjælpe disse mennesker er grådigt, ligeud sagt. Og dét synes vi, at du som medlem skal overveje om du vil bakke op om.

Penge vækker folkekirken

Ateistisk Selskab laver mange forskellige ting. Vi hjælper asylansøgere, vi udbreder information om naturalismen, vi hjælper mennesker fanget i sekteriske klør og debatterer præster og imamer.

Vi kommer altså med meget forskellig religionskritik. Men folkekirken ignorer os som oftest. Det er mest, når udmeldelse.dk er i medierne, at kirken reagerer – når kritikken risikerer at koste dem penge.
Da vi lavede vores buskampagne med spørgsmål på busserne hørte vi ikke meget fra den brede folkekirke. Flere frikirker og de unge fra Indre Mission tog udfordringen op og fortalte os, hvorfor de troede. Men når udmeldelserne tikker ind, sker der noget. Vores service, udmeldelse.dk, har foreløbig hjulpet over 30.000 mennesker af 2000-3000 kr om året for folkekirken – det er omkring 75 millioner kroner årligt. Dét reagerer folkekirken på.

Det handler om grådighed

Folkekirken har som nævnt mange ufrivillige medlemmer. Der er altså en masse mennesker, som spytter i kassen uden at bruge kirken eller dele det kristne livssyn. Og kirkens ledere gør intet for at hjælpe de mennesker – det er derfor, vi gør det.
Du tænker måske, at det er nemt nok at melde sig ud af kirken. Det er det ikke. Det er derfor udmeldelse.dk virker. Det er derfor de fleste udmeldinger går via den hjemmeside.

Det virker også nemt nok at blive bloddonor. Alligevel går en masse potentille donorer rundt og får det ikke gjort. Derfor bruger Bloddonorerne i Danmark en del energi på at gøre det nemmere at melde sig til – at handle på sin holdning. De laver sms-services med mere. Det er den samme tankegang, der ligger bag udmeldelse.dk.

At kirken ikke gør mere for at hjælpe disse mennesker er grådigt, ligeud sagt. Og dét synes vi, at du som medlem skal overveje om du vil bakke op om.

Faktisk ønskede vi ikke, at dette nye fremstød for udmeldelse.dk skulle handle om kirkens kvalitet. Det skulle bare handle om at hjælpe nogle ikke-troende medlemmer. Men da Sørine Gotfredsen fremhævede netop kirkens fortræffeligheder, og angreb det ateistiske livssyns mangel på samme, ændrede debatten karakter. Og derfor skriver vi nu dette til dig – det oprigtigt kristne medlem af folkekirken.

Måske tænker du: “I forstår det ikke, ateister. Folkekirken rummer jo både os troende og de ikke-troende. Det er dens styrke.” Til det vil vi spørge: Hvorfor skal en kirke rumme ikke-troende? Hvordan er det en styrke for den at godtage ufrivillige medlemmer, der ikke deler dens trosgrundlag?

Vi tager som ateister religion seriøst. Det synes vi også andre bør gøre.

Skrevet af Anders Stjernholm og Simon Nielsen Ørregaard, Ateistisk Selskab

Læs også Simons indlæg i Berlingske fra d. 31. marts 2019