Kreativ statistik fra kirkeministeren

I Nyheder af Bjørn Sunesen

Vores Kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA) delte i mandags på facebook et lille minde om at have været en tur i Mindelunden 4. maj, for at mindes de faldne under 2. verdenskrig.

Opsigtsvækkende er det dog, at hendes opslag hurtigt tager en drejning hen imod folkekirken som en bærende søjle i det danske samfund. Dette kan virke som et noget malplaceret sted at smide den reklame, da der aldrig har været en sammenhæng mellem den danske modstandsbevægelse og kirken. Tværtom udsprang en del af modstandsgrupperne fra kommunistiske grupperinger.

Her sker det bemærkelsesværdige, at ministeren kun tæller “Medlemmer af folkekirken med dansk oprindelse.”

Mette fortsætter, bakket op et billede med lidt statistik, med at glædes over at folkekirken kun har mistet 3% af deres medlemmer siden 2008. Her sker det bemærkelsesværdige, at ministeren kun tæller “Medlemmer af folkekirken med dansk oprindelse.”

Vi må sande at vores samfund i dag ikke har en strømlinet og homogen demografi, og føromtalte verdenskrig in mente, er det bestemt heller ikke en ambition at have.

Kigger man på Danmark med alle sine borgere (jævnfør Danmarks Statistik), viser faldet af medlemmer sig så efter Mettes regnemetode at være dobbelt så stort, lige over 6%.

Mette regner i øvrigt faldet af medlemmer i forhold til den samlede befolkning, altså i procentpoint. Ser man i stedet på hvor stor en del af 2008-medlemmerne, der har meldt sig ud, vil man få et fald på 7,6%. Procentregning er, som folkekirken, en fleksibel størrelse.