Michael Shermer i Danmark for at tale om moral uden Gud

I Nyheder af Anders Stjernholm

Skrevet af Joachim Robert

Michael Shermer er et verdensnavn på den religionsskeptiske scene. Han har stiftet The Skeptics Society og være redaktør på dets magasin, Skeptic, hvor de blandt andet kiggede kritisk på påstande om overnaturlige fænomener.

Han er desuden en populær forfatter med flere bestseller-bøger bag sig, heriblandt Why People Believe Weird Things og The Moral Arc – How Science and Rationality Leads Humanity to Truth, Justice and Freedom. Han kommer til København for at beskæftige sig med indholdet i sidstnævnte bog.

Det har været en livslang beskæftigelse for Shermer, at vise hvordan videnskaben og rationaliteten kan bidrage til en fornuftig moral – uden at religion spiller nogen rolle.

I The Moral Arc tager han udgangspunkt i at etik handler om bevidste væseners velbefindende. Og at jo bedre samlet velbefindende en handling medfører, jo mere moralsk er den – hvilket er meget i tråd med den filosofiske retning utilitarisme (nytteetik).

Med det udgangspunkt viser han hvordan vi gennem historien er blevet mere moralske: Vi har udvidet den moralske sfære til at inkludere flere og flere bevidste væsener. Vi har med andre ord fået en bedre forståelse af, at mennesker på den anden side af jorden, ikke-menneskelige dyr og selv fremtidige bevidste væsener også har en oplevelse af verden. Og kun graden af bevidsthed kan afgøre hvor vigtig den er.

Så langt så godt – det er rationelt at stille alle lige; så hvis vi lider lige meget, så er det lige vigtigt. Hvad skal vi så gøre ved de store forskelle der er i velbefindende i verden i dag? Børn dør stadig i Afrika af sygdomme vi kan forhindre, milliarder i landbrugsdyr udsættes for grusomheder på dyrefabrikker, og endnu flere vilde dyr lider i den barske natur.

Shermer forklarer i hans bog hvordan videnskaben har gjort os til bedre mennesker, men hvordan udnytter vi det? Det interessante er at en international bevægelse ved navn Effective Altruism de seneste år har vundet frem med svar på hvordan man med en rationel og videnskabelig tilgang maksimerer hvor meget godt man kan gøre for andre. Det er den praktiske applikation af det Shermer – og andre med utilitaristisk etik – advokerer. Det ville være interessant at høre hans perspektiv på bevægelsen, når han taler i Danmark.

Shermer vil også tale om de seneste års forskellige negative udviklinger i form af politisk islam, nationalisme og identitetspolitik – og svare på hver deres udfordring til hans tese om en positiv moralsk udvikling.

Shermer holder tale i Krudttønden i København lørdag den 27. maj 2017 kl. 14.00.