Bestyrelsen for Ateistisk Selskab

Veloverstået generalforsamling i Ateistisk Selskab

I Nyheder af Anders Stjernholm

Dette års generalforsamling blev og afholdt søndag den 2. april i Valby. Vi startede med et foredrag af Camilla Johnson, som fortalte om sin tid i faderhuset, hvor hun var i ledelsen under Ruth Evensen. Fortællingen rummede både personligt indhold og perspektiver på sekteriske samfund generelt.IMG_8645

Således var der lagt op til en idérig generalforsamling, hvor inputs fra salen allerede begyndte at flyde under fremlæggelsen af regnskabet. Dirigent Per Bressendorff måtte henvise til, at de mange forslag måtte vente til punktet eventuelt. Formandens beretning og regnskabet blev godkendt uden megen virak, og efter en vedtægtsændring blev der tilmed plads til alle de mange nye kandidater til bestyrelsen uden kampvalg. Derefter var der tid til at vende salens mange ideer og input.

Bestyrelsen for Ateistisk Selskab ser nu således ud:

Anders Stjernholm, formand

Nana Prentø, næstformand

Stig Holte

Kurt Bilsbo

Morten Fitzgerald

Simon Nielsen Ørregaard

Knud Pinholt

Bjørn Sunesen

David Ramm


Suppleanter:

Annette Henriksen

Christian Thostrup Møller-Jensen

Vi ser alle frem mod det kommende års arbejde og udfordringer og håber på, at foreningen fortsat må vokse på alle planer.