Videnskabsfornægtelse i Folkekirken

I Debat, Nyheder af Simon Nielsen Ørregaard

Ateistisk Selskab har i dag indrykket en annonce i Sønderborgudgaven af JyskeVestkysten. Det er en reaktion på en artikel i det lokale kirkeblad af sognepræst Mads Jacob Jacobsen. Her argumenterer han for, at “evolutionslæren både må fordømmes og bekæmpes“.

Igennem to siders teologisk manipulation slutter han en lige linje fra accept af evolutionsteorien til et social-darwinistisk livssyn. Han konkluderer blandt andet, at vejen dermed ligger åben for uhæmmet egoisme med aborteringer af uønskede børn og aflivning af ældre demente til følge. “Provenuet skal selvfølgelig bruges til at holde de rigeste i live og fri for sygdom.”

Dette syn på virkeligheden bunder i et religiøst verdensbillede, vi ateister selvsagt ikke er enige i. Men vi anerkender, at folk må have de holdninger og den tro de vil. Det største problem opstår når denne tendentiøsitet ender med deciderede løgne. Sognepræsten erklærer, at der ikke findes beviser for evolutionen, og kalder den derfor en ny religion og begræder endelig at der undervises om evolution i skolen. Vi minder om, at han er statsansat og aflønnes over den almindelige skat. Her må det være på sin plads at spørge til, hvad vi får for vores penge? I dette tilfælde: videnskabsfornægtelse forklædt som opbyggelig kulturarv.

Vi lever i en tid, hvor den voksende skepsis overfor videnskab pibler ud mange steder.

Sognepræstens artikel har dog ført til en reaktion fra Biskop Marianne Christiansen, som har indkaldt ham til en samtale. Hun bedyrer dog, at præster gerne må betvivle evolutionen. Problemet er hans argumentation. Men meget tyder på, at sagen ikke stopper med det. Præsten har selv afvist, at han mangler efteruddannelse, og senest går en grundforarget Katrine Winkel Holm i forsvar for præsten imod hvad hun kalder for “en indskrænkelse af forkyndelsesfriheden.

Vi lever i en tid, hvor den voksende skepsis overfor videnskab pibler ud mange steder. Vi ser det med antivax-bevægelsen, flat-earthers og andre skøre konspirationer. Afvisning af evolutionsteorien og løgne om manglende beviser hører til i denne kategori. At forkynde en religion er i det mindste deklareret nogenlunde ordentligt. Direkte at lyve om fakta er religiøs hjernevask (som jeg selv kender det fra Jehovas Vidner). At præsten sikkert selv tror på sin løgn, er ikke en formildende omstændighed, men yderligere grund til bekymring.

Videnskabsfornægtelse er en farlig tendens, som desværre har sit publikum. Denne faktaresistente præst spreder sine løgne overfor børn og unge. Enhver bør kunne se, at det er dybt problematisk. Lad os få gjort Danmark til et sekulært samfund, hvor skadelig religiøs fanatisme ikke støttes af staten.

/ Simon Nielsen Ørregaard, formand

PS: Lad os støtte alle de sekulære kræfter der findes – hvor end de findes. Hvis man vil hjælpe AS med at fremme det vigtige formål, kan dette gøres ved frivilligt arbejde, ved at blive medlem eller ved at donere en skærv til foreningen. Læs mere om dette på ateist.dk.