Ateistisk Selskab

- for et sekulært samfund
- frihed fra religion
- viden i stedet for gæt
- adskil stat og religion
- nej til religiøs særbehandling
- for livet før døden
- fakta i stedet for dogmer
- menneskers rettigheder over guders
- gamle idéer er ikke nødvendigvis gode
- vi tror på én gud mindre
- mere viden, mindre tro
- når andre tror, erkender vi manglende viden
- fordi lighed er vigtigt
Play-knap
Hvad er en ateist?

Der er mange muligheder for konfirmation, bryllup og begravelse, selvom du ikke er medlem af en kirke.

Meld dig ud af folkekirken, gratis og enkelt!

Vi eksisterer kun i kraft af vores medlemmer.

Jo flere vi er, jo livligere diskussion, og jo mere vægt bag vore argumenter.

Vi kommer gerne på besøg på skoler, uddannelses-institutioner og i foreninger, og fortæller om ateisme.

Vores visioner

Et fællesskab for ateister

Vores vision er et samfund, hvor alle idéer er lige og udsættes for en fri
debat ud fra rationelle argumenter, der understøtter demokratiet.

Vi ønsker at øge den folkelige bevidsthed om de samfundsproblemer, der skabes af den lovgivningsmæssige favorisering af religion.

Det er vigtigt for os, at vi i Danmark har et fællesskab for ikke-troende til
debat og inspiration med frihed for religiøse dogmer.

Støt Ateistisk Selskab

Hjælp os med at få større frihed for religion

Testamente

Vi søger kontinuerligt støtte til at drive foreningen videre. I denne forbindelse er det muligt for alle bidragsydere at donere arv gennem oprettelse af testamenter.

Virksomheden Dokument 24 tilbyder alle vores bidragsydere at oprette gratis testamenter, når der doneres til Ateistisk Selskab. Oprettelsen af testamenter foregår online, og Dokument 24 hjælper gerne med at besvare spørgsmål på telefonen eller pr. mail. Det koster ikke noget at være i dialog med virksomheden.