Problemet er religion. Ikke kun islam eller kristendom

“I could be a christian – the left wing religion that right wing people inexplicably love.

Or I could be a muslim – the right wing religion that left wing people inexplicably love.” 

– Ahir Shah, british komiker

Ateistisk Selskabs bekymringer handler om, når religion får effekt på vores samfund. Når de kræver særrettigheder fra staten eller særlige handlinger af sine følgere. I Danmark er 99% af alle religiøse kristne eller muslimer – eller blot ikke-troende medlemmer af kirker eller moskeer. Derfor handler vores arbejde mest om disse to religioner. Om dem begge.

Mange politikere på den højre side af folketingssalen har meget travlt med at tale om, at nogle muslimer diskriminerer kvinder og sætter Koranen over grundloven. De har knapt så travlt med at tale om, at nogle danske kristne skam også diskriminerer – og sætter Gud over Grundloven.

På den venstre side er de meget ivrige efter at skaffe ligestilling. Både af køn og seksualiteter og alle andre. Hvilket bevirker, at islam slipper meget let under den kritiske radar. For i sin iver efter at muslimske danskere skal føle sig inkluderet, glemmer mange venstrefløjspolitikere, at islam i sig selv er hamrende intolerant. I moskeerne taler imamerne jo imod ligestilling og inklusion af LGBT-personer. 

Disse to paradokser ser vi meget kritisk på. Det duer ikke at kritisere én religion og se igennem fingre med en anden. Det er hyklerisk. Vi er nødt til at behandle dem ens. 

Og heldigvis er de meget ens. Hvis vi kigger efter de segmenter af befolkningen, hvor…

… kvinder er mindst ligestillet,

… homoseksualitet er mest udskammet,

… regler for seksualitet er mest begrænsende,

… børn lærer, at Gud – dommeren over deres evige efterliv – ser alt,

… så er det også de steder, hvor kristendommen, jødedommen og islam står stærkest. Det sammenfald er ikke tilfældigt. Og derfor taler vi kritisk om dem alle.
Derfor ønsker Ateistisk Selskab, at Danmark bliver et sekulært land. Det vil sige, at ingen religioner skal nyde særrettigheder eller økonomiske privilegier. Alle skal behandles ens.