Ceremonier uden gud

Alle kulturer markerer livets store overgange med ceremonier. Fødsel, konfimation, bryllup og begravelse.  Nogle af overgangene er uundgåelige: Om man vil det eller ej, går man fra at være barn til at være voksen, og det samme gælder døden, som det endnu ikke er lykkes nogen at undgå. Ceremonier hjælper os til at forstå at livet har ændret sig for altid. At vi er blevet forandrede og fra nu af vil have et nyt syn på livet, uanset om det drejer sig om en glædelig begivenhed som ankomsten af et nyt barn – eller at man skal tage afsked ved en begravelse.

I Danmark står kirken traditionelt for at markere disse overgange. Men for alle os, der ikke er religiøse, hvilket kendetegner hovedparten af danskerne, kan det forekomme absurd, at vi skal blande Gud og Jesus ind på disse mærkedage. Heldigvis er der gode alternativer til kirkens tilbud.

Bl.a. tilbyder Humanistisk Samfund ikke-religiøse ceremonier ved både fødsel, konfirmation, bryllup og begravelse. Her kan man få arrangeret ceremonierne, så de passer helt til ens egne ønsker, da de ikke skal passe ind i en bestemt skabelon. Firmaet Livsceremonier tilbyder ligeledes at stå for planlægning og afholdelse af både bryllup og begravelse.

Dog kan man også selv afholde ceremonierne, hvis man har mod på det. Ved navngivning kan man f.eks. selv udpege specielle omsorgspersoner for den nyfødte – en pendant til gudforældre, men uden at disse skal forpligtige sig til at ”opdrage barnet i den kristne tro.”

Ofte er det en større udfordring at holde ceremonien selv ved begravelser, hvor de pårørende er meget berørte, og derfor ikke formår at stå i spidsen for at holde taler/synge for mm. Her kan det være en rigtig god idé at hyre én, til at hjælpe med selve afholdelsen. Igen kan vi henvise til Humanistisk Samfund og Livsceremonier – men også en del bedemænd tilbyder at stå for at holde tale mm. Her skal du snakke med den lokale bedemand om mulighederne.

Ved begravelser er den eneste forskel fra de kirkelige begravelser at selve bisættelsen ikke foregår i en kirke, men derimod i et kapel/i en skov/andet. De øvrige trin i planlægningen er de samme (bedemand, kremering mm), så her kan bedemanden guide dig. Man får altså en ”ekstraudgift” for selve ceremonien, men i forhold til et livslangt medlemsskab i kirken er der mange penge at spare!

I Ateistisk Selskab har vi gennem årene fået mange henvendelser angående begravelser. Derfor kommer der i det følgende en uddybende tekst omkring dette. 

Ønske til begravelse/testamente

Hvis du ikke ønsker en religiøs begravelse, er det en god idé at udfylde dokumentet “Min sidste vilje”, som kan fås gratis hos en bedemand (eller printes ud fra nettet). I dette dokument kan du selv komme med forslag til, hvordan din begravelse skal foregå.  Du skal være opmærksom på, at det ofte ikke er nok, at dine ønsker omkring begravelsen er indføjet i dit testamente. Dette skyldes at testamentet ofte først bliver åbnet, efter højtideligheden har fundet sted. Det er derfor vigtigt, at dine ønsker ligger et sted, hvor det vil blive fundet inden højtideligheden. Læg for eksempel dokumentet sammen med dine personlige papirer, når du har udfyldt og underskrevet det. Eller endnu bedre: Giv dine nærmeste besked om, at du har taget stilling og dine ønsker er nedskrevet.

Dokumentet betragtes som den afdødes tilkendegivelse af, hvordan forløbet efter døden skal være og ikke som en tilkendegivelse af, at det skal udføres af en bestemt bedemand eller en bestemt bedemandsforretning.

Note: Vi søger kontinuerligt støtte til at drive foreningen videre. I denne forbindelse er det muligt for alle bidragsydere at donere arv gennem oprettelse af testamenter. Den juridiske virksomhed Dokument 24 tilbyder alle vores bidragsydere at oprette gratis testamenter, når der doneres til Ateistisk Selskab. Oprettelsen af testamenter foregår online, og Dokument 24 hjælper gerne med at besvare spørgsmål på telefonen eller pr. mail. Det koster ikke noget at være i dialog med virksomheden.

Hvad koster en begravelse?

Trin 1 når en person dør er altid at henvende sig til en bedemand. Hos en bedemand bør du altid få et komplet økonomisk overblik vedrørende alle aspekter omkring bisættelsen/begravelsen, herunder udgifter til ceremoni, kirkegård og behandling af dødsboet. Du får ligeledes vejledning om de forskellige økonomiske tilskud, der bidrager til betaling af begravelsesudgifterne.

Du skal regne med udgifter til følgende:

  • Udgifter til bedemanden: Køb af kiste/urne, betaling for kisteilægning og rustvognskørsel samt honorar for papirarbejde og generel planlægning af begravelsen.
  • Udgifter til selve begravelsesceremonien: Leje af kapel/ceremonilokale, kistepynt og blomster, sanghæfte, honorar til musiker/solist, honorar til ceremonileder, indrykning af dødsannonce samt udgifter til gravøl eller kaffebord. Dette kan du evt få bedemanden til at hjælpe med.
  • Udgifter til kirkegård og gravsted: Betaling for kremering samt køb af gravsted /gravsten.

Note: Alle kan blive begravet på de danske kirkegårde, uanset livssyn. Enkelte kirkegårde har ateistiske gravpladser, hvis man ønsker dette.

En meget billig kistebegravelse koster ca. 15.000 kroner. Billigst er det for en organdonor, som vil kremeres og have sin aske spredt på havet. Her vil det kunne klares for ca. 7.000-10.000 kr., hvilket omfatter kørsel, kremering, brændingskiste og urne, men ikke hvad der evt. må betales for sejlads (ofte 500,- kr. til en fisker). Den samlede pris for en “almindelig” begravelse vil sjældent kunne klares for under 20.000 kr, og ofte noget dyrere, hvis du har specielle ønsker til kiste/udsmykning mm.  En række økonomiske hjælpeordninger kan betyde, at det ikke kommer til at koste de efterladte noget (spørg bedemanden)

Bedemænd og begravelsesceremonier

Bedemænd sørger for alt det praktiske omkring et dødsfald (afhentning af afdøde, kiste, planlægning af kremering mm). Mange bedemand har forståelse for at arrangere bisættelser og begravelse uden religion med respekt for den afdødes holdninger og værdier.

Til selve ceremonien kan man anvende de kapeller, der ligger ved de fleste kirker (som lejes på timebasis), men man kan også vælge andre lokaliteter (hjemme i stuen, et fælleslokale, et sted i naturen). De fleste bedemænd har erfaring med ikke-religiøse begravelser, så spørg om mulighederne hos den lokale bedemand.

Nogle bedemænd tilbyder at holde en tale, men ellers tilbyder bl.a. Humanistisk Samfund og Livsceremonier at sørge for den fulde planlægning af begravelsesceremonien, inklusiv en personlig tale til afdøde.