Privatlivspolitik

FORSIDE // Privatlivspolitik

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, så det sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Ateistisk Selskab er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningen:
Ateistisk Selskab, Peter Bangs Vej 169, 1 mf., 2500 Valby
CVR: 33099339
info@ateist.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger
Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse.

Følsomme personoplysninger
Oplysning om religion registreres ikke, men da vores vedtægter kræver at du er ateist, vil et medlemskab i sig selv betyde ateisme som religiøst tilhørsforhold. 

Hvis du donerer til os, og oplyser dit CPR-nummer, registrerer vi dét, og indberetter det til Skattestyrelsen. Det har to formål: Dels betyder det at beløbet automatisk fratrækkes på din årsopgørelse, og dels medvirker det til at vi bevarer vores skattefritagelse.

Oplysning om dig kommer fra din indmeldelsesformular, og evt. din donation. Deltager du i grupper på sociale medier for medlemmer kan vi gemme oplysning om et evt. alias du bruger så vi kan holde det op imod vores medlemsdatabase. Vi offentliggør ikke koblingen mellem dit alias og dit navn.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger uden dit samtykke. Vær opmærksom på vores databehandleraftale med ForeningLet. De håndterer vores medlemsdatabase.

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder (fx. på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter.
 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter.
 • At trække på relevant hjælp ud fra medlemmers kompetencer.
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen.
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til andet end de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige samarbejdspartnere som opbevarer information om medlemmer. Vi anvender Foreninglet (foreninglet.dk) til administration af medlemmer. Læs vores databehandleraftale her (pdf). Medlemmer oprettes heri ved indmeldelse og slettes igen 6 mdr. efter udmeldelse.

Vi bruger Google Docs og Google Drive til opbevaring af referater m.m. som evt. kan indeholde navne på medlemmer, der har deltaget i diskussioner eller aktiviteter. Denne information gemmes så længe det har et konkret formål i den daglige ledelse.

Ateistisk Selskab tilstræber at ikke have personhenførbare informationer på private computere eller i analoge arkiver.

Derudover kan medlemmer selv registrere sig i forskellige brugerfora, som f.eks. Facebook grupper for medlemmer. Det er medlemmers eget ansvar at til- og afmelde sig sådanne fora.

Adgangen til at anvende medlemsdata i forbindelse med udsendelser og lignende begrænses til så få medlemmer af bestyrelsen som muligt. De faktiske regler herfor fremgår af bestyrelsens forretningsorden.

 

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt).
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret).
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse).
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt) – men så kan du ikke være medlem af AS.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring.
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet).

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Billeder og video

 

Vi tager billeder og optager video til forskellige arrangementer og møder. Det anvendes på vores sociale medier, og i vores generelle markedsføring. Ønsker du ikke at være med på billeder og video kan du gøre fotografen opmærksom på det.