HVEM ER VI?

Ateistisk Selskab er Danmarks største forening for ikke troende.
Vores vision er et samfund, hvor alle idéer er lige og udelukkende bliver bedømt på gode argumenter.

HVEM ER DU?

Vi vil meget gerne møde dig til et af vores mange events.
Det er vigtigt for os, at vi i Danmark har et fællesskab for ateister, hvor vi kan debattere, lære og blive inspireret af hinanden.
Du kan blive medlem for en donation på kun 240 kr. om året og støtte Danmarks største forening for ikke-troende, i vores fælles indsats, for et helt sekulært samfund.

Giv din støtte til kende nu

Foreningens formål

 

1. at være en forening for ikke-troende

2. at arbejde for en total adskillelse mellem religion og stat, således at alle mennesker ligestilles uanset deres religiøse synspunkter og verdensbillede

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

4. at opfordre folk til at tænke kritisk og selvstændigt om liv og eksistens

5. at støtte dem, der i en overvejende religiøs verden ønsker at forholde sig til deres tvivl og skepticisme overfor religion og anden overtro

6. at arbejde for udbredelsen af et naturalistisk verdensbillede, der bygger på kritisk tænkning og den videnskabelige metode


FORENINGENS MENINGER & HOLDNINGER

 

Foreningen er uafhængig af partipolitiske interesser.

Foreningens holdninger vedtages alene af generalforsamlingen i form af resolutioner. Resolutioner kan vedtages på både ordinær og ekstraordinær generalforsamling.
Resolutioner kræver vedtagelse på generalforsamlingen med et flertal på 2/3 af de fremmødte.

Foreningens medlemmer kan som enkeltpersoner eller grupper give udtryk for sine meninger og holdninger som medlemmer af Ateistisk Selskab, forudsat at de tilkendegiver, at de udtrykte holdninger ikke nødvendigvis er foreningens holdninger.


MEDLEMSKAB OG ØKONOMISK GRUNDLAG

 

Medlemskab af foreningen kan tildeles enhver som:

1. er ateist og areligiøs
2. er enig i foreningens formål
3. er fyldt 18 år og dermed myndig i Danmark

Ved ateist forstås en person, der ikke tror på nogen guddom. Ved areligiøs forstås en person, der ikke bekender sig til nogen religion.

BANK-OPLYSNINGER

Bank: Danske bank
Reg: 1551
Konto: 3140555428

NETS Betalings-service

Nets/PbS-nummer:
06616771
Nets/PbS Debitorgruppe: 00001
Kundenummer:
[Dit medlems nr ]
Tilmeld din kontigentbetaling til betalingsservice her!

CVR


33099339


Udmeldelse