Lighed og sekularisering

Rent politisk ønsker Ateistisk Selskab intet andet end lighed.

Vi vil ikke forhindre nogen i at tro. Eller i at udtrykke deres tro med tøj, smykker eller bøn. Men vi ønsker lighed for alle livssyn og filosofier. 

Og situationen i dag er forskelsbehandling. Folkekirken har en lang række privilegier, du kan læse om her, og andre af staten anerkendte trossamfund nyder skattefordele og juridiske fordele. Det mener vi hverken er rimeligt eller fornuftigt. 

Bemærk at vi ikke ønsker at tage noget fra nogen heller. Vi ønsker blot, at de tager mindre fra os. For de er jo folkekirken og de andre religiøse foreninger, der hvert år får penge fra staten – fra vores allesammens fælleskasse. 

Den politiske lighed kan opnås på mange måder. I det små kan handle om, at vielsesbemyndigelse gives til alle, eller at kirkeklokker ikke må larme mere end andre i det offentlige rum. Men de vigtigste ting, der kan gøres for at give os lighed, er at fjerne kirkeskatten og de økonomiske privilegier til anerkendte trossamfund.  

I sidste ende handler det om, at menneskehedens fremskridt bedst opnås, hvis alle idéer er lige. Således sorterer vi nemlig bedst i dem. De bedste epoker for filosofisk fremskridt i historien – antikkens Grækenland, den arabiske guldalder, renæssancen og oplysningstiden havde alle sammen det tilfælles, at de tilstræbte idemæssig lighed – og kritiserede alle tanker med samme tilgang. Det er det, vi ønsker, at politikerne sætter rammen for ved at gøre Danmark til et rigtig sekulært samfund. 

Hvad er sekularisering? 

Sekularisering handler kort og godt om, at ting bør tage udgangspunkt i denne virkelighed – ikke virkeligheder, som nogle mener findes (for eksempel guder, efterliv eller andre dimensioner). I politisk sammenhæng handler det om at skille religion og stat. Således at staten ikke understøtter religioner med penge, juridiske eller kulturelle fordele. 

Det handler altså ikke om at forbyde religion. Det ville være statsateisme – og det ønsker vi ingenlunde.