Vidste du? - Ateist

Vidste du...

 • Vidste du, at der indtil 7. klasse ikke er krav om at undervise i andre religioner end kristendom, med fokus på bibelhistorier og ”kristendommens betydning for Danmark”. Der er afsat 300 skoletimer til emnet – meget mere end der er afsat til f.eks biologi. 

 • Vidste du, at Folkekirken har et budget på 8 milliarder årligt? Størstedelen af indtægten stammer fra kirkeskatten, men modtager også andre bidrag fra staten. Det er samme størrelsesorden som Rigshospitalets og politiets budget.

 • Vidste du, at negativ religiøs social kontrol findes i både konservative muslimske og kristne miljøer?

 • Vidste du, at du medvirker til at betale præsters løn, selvom du ikke er medlem af Folkekirken?

 • Vidste du, at staten anerkender bestemte religiøse foreninger og dermed giver dem ret til skatterabatter og privilegier – uanset om de i øvrigt er aktive modstandere af det, staten repræsenterer (diskrimination, ligestilling, demokrati mv)?

 • Vidste du, at forældre altid må vælge at få omskåret deres dreng – på trods af, at man ved, at det har stor betydning for seksualiteten?  I de fleste tilfælde, er omskæring baseret på et religiøst ritual.

 • Vidste du, at Folkekirken i modsætning til alle andre offentlige institutioner, ikke skal betale sit overskud tilbage til staten?

 • Vidste du, at Folkekirken har lov til at diskriminere kvinder ved ansættelse af præster?

 • Vidste du, at kun foreninger, som tror på overnaturlige kræfter kan få juridisk vielsesmyndighed i Danmark? Derfor kan bl.a. Humanistisk Samfund ikke få lov til at vie folk.

 • Vidste du, at kirken har monopol navngivning af nyfødte, uanset hvilken religion/ikke-religion man tilhører (undtagen i Sønderjylland)?

 • Vidste du, at kirkens reklamer er undtaget “Reklamer nej tak”-ordningen?

 • Vidste du, at Folkekirken har veto-ret i forhold til nybyggeriers højde – for eksempel er flere vindmølleprojekter blevet vetoet i nyere tid.

 • Vidste du, at kirker (=kirkeklokker) må larme mere end andre i det offentlige rum?

 • Vidste du, at kirkeskatten i gennemsnit er 0,9%. Det betyder, at man ved end månedsindkomst på 35.000 kr betaler over 3000 kr om året for sit medlemsskab af kirken.

 • Vidste du, at du sagtens kan få smukke ceremonier ved livets store overgange mange andre steder end i kirken eller moskeen? Det er nu lovligt at sprede aske over havet, du må altid lave dine egne ritualer og en række foreninger tilbyder alternativer til religionernes tjenester.

 • Note: Siden er stadig under udarbejdelse. Henvisninger vil komme på inden længe. Hvis du finder fejl, så skriv gerne til karin@ateist.dk, så vi kan få dem rettet.

Kristendomsundervisning i folkeskolen

En af Ateistisk Selskabs mærkesager er at få foretaget en markant ændring af faget kristendomskundskab i folkeskolen. Vi mener, at den meget ensidige indføring i kristendommen i undervisningen kan forekomme indoktrinerende – hvilket i bedste fald er uskadeligt, men i værste fald skaber nogle børn, der er mindre åbne overfor andre livssyn.

Mange danskere ved faktisk ikke, at der indtil 7. klasse ikke er krav om at undervise i andre religioner end kristendom, med fokus på bibelhistorier og kristendommens betydning for Danmark. Der synes at være en udbredt accept af, at det er helt OK at bruge 300 skoletimer -mere end der er afsat til f.eks biologi – på denne disciplin, da den er ”vigtig for børnenes dannelse”.

Kristne værdier?

Regeringen og mange andre meningsdannere har haft stort held med at gentage mantraet om, at vores samfund er baseret på kristne værdier, hvilket er med til at retfærdiggøre kristendomsundervisningen. At holde fast i, at dannelse har noget at gøre med, at man kan citere fra Biblen, er en stor misforståelse. Dannelse er, at man forstår verden omkring sig, også i et historisk perspektiv, hvor kristendommen indgår på lige linje med mange andre aspekter. 

Faktisk er mange af de værdier, vores samfund idag er baseret på, en konsekvens af vores afstandtagen til kristendommen (trosfrihed, ligestilling mellem køn og seksualiteter, kritisk tænkning baseret på fornuft). De seneste års fokus på kristendommen som grundstenen i vores samfund, er sandsynligvis opstået udfra en frygt for fundamentalistiske muslimer. Men at møde denne frygt for fremmede religioner med ”vores religion er bedre end jeres” og prøve at tvinge dem til omvendelse er et skråplan, hvor vi i høj grad går på kompromis med egne værdier.

En generation af oplyste børn

Vi har som samfund en mageløs chance for at ændre den næste generation i en positiv retning ved at erstatte den nuværende kristendomsundervisning med undervisning i filosofi og etik. Børnene skal lære at forstå, hvorfor man kan have brug for en religion i en svær verden, men at der ikke er én sandhed – og at tro er noget man tilvælger. Vi har mulighed for, at fremtidens børn vokser op og kan diskutere livssyn på et mere reflekteret grundlag, hvor det ikke handler om, hvem der har ret, men om, at vi hver især har valgt at følge nogle ”livsregler,” som giver mening for os.

Ateistisk Selskab versus Folkekirken

I Ateistisk Selskab bliver vi ofte beskyldt for at hade religion og arbejde for at få afskaffet kirkerne. Dette er ikke sandt! Vi går ind for fuld religionsfrihed.  Vi arbejder udelukkende for, at alle livssyn bliver ligestillet, inklusiv de ikke-religiøse.

Folkekirkens privilegier 

Folkekirken har dog nogle privilegier, som vi gerne vil udfordre. Bl.a. er de den eneste forening, der har lov at opdrive kontingent gennem skattesystemet. Selvom man ”bare kan melde sig ud”, er det en helt enorm fordel for folkekirken, at man ikke aktivt skal indmelde sig. Faktisk erklærer en stor del af medlemmerne, at de slet ikke ville melde sig ind, hvis dette skulle gøres aktivt. Mange bliver også overraskede over, hvor meget de reelt betaler til kirken gennem livet. Den nuværende kirkeskat er 0.88%, hvilket betyder, at man ved en månedsindkomst på 35.000 kr betaler over 3000 kr årligt. (Måske ville du også hellere benytte disse penge andetsteds? I så fald kan du udmelde dig her.)

Bl.a. pga kirkeskatten er Folkekirkens budget på over 8 milliarder. Af samme størrelsesorden som både politiet og Rigshospitalet. I Ateistisk Selskab, synes vi, at den automatiske opkrævning af medlemsbetaling til kirken er et urimeligt privilegie. Vi mener, at man aktivt skal vælge at støtte op om de mærkesager, man brænder for – og altså selv melde sig ind, helt uden statens indblanding.

Note: Kirkeskatten varierer fra kommune til kommune. Du kan udregne din kirkeskat her. (Link: https://www.kirkeskatberegner.dk/)

Støt Ateistisk Selskab

Hjælp os med at få større frihed for religion

MobilePay
78472

Testamente

Vi søger kontinuerligt støtte til at drive foreningen videre. I denne forbindelse er det muligt for alle bidragsydere at donere arv gennem oprettelse af testamenter. Den juridiske virksomhed Dokument 24 tilbyder alle vores bidragsydere at oprette gratis testamenter, når der doneres til Ateistisk Selskab. Oprettelsen af testamenter foregår online, og Dokument 24 hjælper gerne med at besvare spørgsmål på telefonen eller pr. mail. Det koster ikke noget at være i dialog med virksomheden.