Hvad er en ateist

En ateist er et person, der ikke tror på eksistensen af nogen guder. Det er faktisk det eneste, ordet betyder.

Det er modsætningen til en teist, som er en person, der tror på, at én eller flere guder findes. 

Her følger en lidt dybere forklaring: 

Der er ikke fuldstændig enighed om den endelige definition på ordene “ateist” og “ateisme”. Men for os ateister er betydningen naturligvis meget afgørende. Så vi håber, at nedenstående kan sørge for en afklaring af begreberne, som både ateister og andre kan forstå og være enige om.

For at svare mest effektivt på spørgsmålet vil vi starte med ordet “teist”. En teist er en person, der tror på én eller flere personificerede guder. Altså Thor, Zeus, Vishnu, Ra, Allah og den kristne Gud for eksempel. En teist kan både være fuldstændig overbevist – 100% sikker – på sin overbevisning (gnostisk) – eller være mere usikker i sin tro (agnostisk). Førstnævnte VED, sidstnævnte TROR. Ud fra hvad de forstår og tænker om verden, finder de det sandsynligt, at denne/disse guder findes.


En ateist er en person, der ikke tror på nogle af sådanne guder. Ateisten kan ligesom teisten både være 100% sikker (gnostisk) eller mere usikker (agnostisk). Mere er der ikke i at være ateist. 

I Ateistisk Selskab mener vi, at ovenstående definitioner er de bedste til at forstå og skelne mellem forskellige positioner omkring religioner. Det giver som udgangspunkt fire kategorier, som de fleste kan placeres indenfor: 


Hvis du vil nørde videre med begrebsafklaringerne, kan du forlyste dig på Wikipedia: https://da.wikipedia.org/wiki/Ateisme

Men vi tager da lige et par af de lange mere her på siden. For…

… hvad er en gud så? 

Der er mange forskellige gudsbegreber. Og hos Ateistisk Selskab arbejder vi ikke med ét bestemt. Vi arbejder dog med teistiske guder. Det vil sige en overnaturlig magt, der har skabt verden eller påvirker den.

Det vil altså sige, at Rihanna, FC Barcelona eller noget tredje ikke bliver til en gud i vores øjne – og tilbedelse af vedkommende er ikke et problem, vi arbejder med. Vores arbejde handler om organiseret religion. Især kristendommen og islam, som er de klart mest dominerende i Danmark.

Så er der mange danskere, der tror på en form for ubestemt guddom – en uhåndgribelig, abstrakt energi, der ikke kan måles videnskabeligt. Noget “mere mellem himmel og jord”. Det er jo ikke den kristne Gud eller Allah. Og derfor ikke en gudstro, vi arbejder synderligt med. Alle skal i vores øjne have lov til at dyrke deres spiritualitet. Vores modstand handler om organiseret religionsdyrkelse, især dem, der understøttes af staten. 

Så hvad laver et medlem af Ateistisk Selskab? 

Ikke meget for at være ærlig. De fleste er blot medlemmer for at støtte op om sagen. Og så vi nogle håndfulde frivillige, der tager ud og oplyser om ateismen. For vi vil gerne være flere. 


De fleste ateister i Danmark taler ikke højt om deres manglende tro på guder. Og faktisk er de fleste af dem også medlemmer af folkekirken utroligt nok.